5 itong2go itong2go

Facebook Comments

Recommended Post

ผมไม่ได้ทำ รีวิวเชียงใหม่ แล้วนะครับ

หลายคนอาจจะรู้แล้วแต่หลายคนก็คงยังไม่รู้ เอาชัดๆบอกตรงนี้เลยว่าไม่ได้ทำแล้ว แต่ยังเป็นที่ปรึกษาอยู่นะ ยังไม่ได้ไปไหน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็น...